ZMIANA – Diecezjalny Dzień Wspólnoty 12.12.2021 Świdnica

ZMIANA – Diecezjalny Dzień Wspólnoty 12.12.2021 Świdnica

Kochani

Jak wszyscy wiemy,  w ostatnim czasie uległy zmianie warunki funkcjonowania i wprowadzono obostrzenia w  związku z aktualną sytuacją pandemiczną.  Dlatego też, biorąc pod uwagę zgłaszane od poszczególnych osób pytania i wątpliwości, po uzgodnieniu z Moderatorem Diecezjalnym Ruchu  Ś-Ż księdzem Mirosławem Rakoczym, podjęliśmy decyzję, aby:

– spotkanie odbyło się bez udziału dzieci.

Ustalony program  Dnia Wspólnoty  pozostaje bez zmian.

– Prosimy, aby do 6 grudnia (do poniedziałku) zadeklarować swój udział  do Par Rejonowych (również dotyczy to obiadu).

W związku z tematem przyświecającym temu dniowi, a związanym z Synodem, bardzo nam wszystkim zależy abyśmy byli jak najliczniej. Dlatego też jednocześnie prosimy,  o ile to będzie możliwe, aby w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dziećmi pozostałymi w domu, w spotkaniu uczestniczył drugi z rodziców.

              Informujemy również, że Namiot Spotkania zaplanowany jest w kościele tygodniowym, który jest nieogrzewany (zalecana ciepła odzieżJ).

Małgorzata i Krzysztof Jaśkowiakowie

Para Diecezjalna